Sankalp Committee

M K PATVRDHAN
  • Name : Shyam Patwardhan (M K Patwardhan )
baburao mulik
  • Name : Baburao Mulik
M G  latakar
  • Name : Manmohan Latkar
CHAMPATAI MULIK
  • Name :Champatai Mulik
AJGAONKAR
  • Name :Anantrao Aajgaonkar
S B KASAR
  • Name : Shekhar Kashar
mohan padlakar
  • Name : Manohar Padlkar
C S PATGAONKAR
  • Name :Prof. Chandrakant Patgoankar
VITTHAL BANNE
  • Name : Prof. Vittal Banne